Om utbildaren


Ekonomiutbildningar genomförs av Suzanne Rehnlund, civilekonom DHS, med 30+ års erfarenhet av att göra ekonomi viktigt, engagerande, lätt att förstå och roligt att lära sig.


Mina uppdrag har spänt över alla branscher inom den privata sektorn, alla verksamheter inom offentlig sektor och inom kultursektor, ideell sektor och föreningssverige. Jag har utfört utbildningar och utvecklings- och förändringsprojekt såväl direkt för företag och organisationer, som indirekt, som underkonsult hos Sveriges ledande utbildningsföretag och -organisationer.


Uppdragen har omfattat allt från att skapa dialog i verksamheterna med ekonomi som ett gemensamt språk till att implementera metoder och verktyg för utvecklingsarbete. Kursdeltagare får lära sig att uttrycka sig så att de blir hörda och förstådda, och kunskap så de själva kan höra och förstå.


Att ge verksamheten större förståelse när det gäller ekonomi ger samsyn, värdegrundgemenskap och delaktighet.


Jag pratar ekonomi på riktigt, utan att backa från de svåra frågorna. Genom att tolka om dem i ekonomiska termer, och göra dem till ekonomiska problem, lyfts fokus från att utse syndabock till att hitta konkreta lösningar som långsiktigt och varaktigt förbättrar lönsamheten i verksamheten.