Några ord från deltagare

Röster från mina kursdeltagare"Finns det ingen ruta att kryssa i för mycket, MYCKET bra?"


"Suveränt, enkelt och roligt"


"Skönt att få bekräftelse på att jag tänker rätt"


"Väldigt användbart att få diskutera sina problem i ekonomiska termer"


"Nu kan jag prata med mina ekonomer och fatta vad de svarar"


"Bra att få en helhetsbild av hur allt hänger ihop i min verksamhet"


"Nu kan jag hålla koll på min budget och göra kalkyler för det jag vill förändra"