Några ord från deltagare

Röster från mina kursdeltagareFinns det ingen ruta att kryssa i för mycket, MYCKET bra?

Suveränt, enkelt och roligt

Skönt att få bekräftelse på att jag tänker rätt

Väldigt användbart att få diskutera sina problem i ekonomiska termer

Nu kan jag prata med mina ekonomer och fatta vad de svarar

Bra att få en helhetsbild av hur allt hänger ihop i min verksamhet

Nu kan jag hålla koll på min budget och göra kalkyler för det jag vill förändra