Några ord från deltagare

EKONOMIUTBILDNINGAR

Röster från mina kursdeltagare

 

 

  • Finns det ingen ruta att kryssa i för mycket, MYCKET bra?
  • Suveränt, enkelt och roligt
  • Skönt att få bekräftelse på att jag tänker rätt
  • Väldigt användbart att få diskutera sina problem i ekonomiska termer
  • Nu kan jag prata med mina ekonomer och fatta vad de svarar
  • Bra att få en helhetsbild av hur allt hänger ihop i min verksamhet
  • Nu kan jag hålla koll på min budget och göra kalkyler för det jag vill förändra