varför ekonomi?

EKONOMIUTBILDNINGAR

När du vill kunna:

 

 • förstå det ekonomiska språket
 • prata ekonomi med ekonomerna
 • använda alla de ekonomiska verktygen
 • räkna på det du vill göra, så du vet att det är lönsamt
 • använda ekonomi för att få igenom dina förslag
 • följa upp och visa att du gjort rätt

 

En grundutbildning i ekonomi leder till att:

 

 • Du känner dig trygg i samtal om ekonomi
 • Du kan visa att du tänkt igenom konsekvenser av dina egna beslut.
 • Du kan visa på eventuella negativa konsekvenser av andra beslut.
 • Du tar kommandot och blir en aktiv användare av de företagsekonomiska verktygen.

 

På det sättet kan du:

 

 • skapa en gemensam värdegrund
 • implementera goda vanor och sunda synsätt
 • hantera svåra frågor
 • undvika konflikter

 

När hela verksamheten talar samma språk och är delaktig i att skapa positiva resultat uppstår ett intresse för att vara med i utvecklings- och förbättringsarbete. Du ser ett ökat engagemang, och en ökad vilja till samarbete och egna initiativ.

 

 

Natoue unarius

Öppna utbildningar har ett standrardiserat innehåll, men med utrymme för deltagarnas egna frågor. Utbildningarna vänder sig till alal som vill ha grundläggande kunskaper om ekonomi, utan krav på förkunskaper eller branschtillhörighet.

 

Företagsinterna utbildningar centreras kring den egna verksamheten och rör sig emellan de förutsättningar och regler som gäller alla verksamheter oavsett bransch, och de särskilda förutsättningarna som det unika förteget verkar under.

 

 

Nestibulum lareosu duipretiu licituin

 

 

Utsit amet nullasem uspendisse

 

 

Phasellus a neque sed felis lareosu

 

 

Curabitur gravida laoreet risus neque sed

 

+ Asrue

+ Asrue

+ Asrue

+ Asrue